ร่วมเก็บขยะกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📣พิเศษสุดกับการเก็บขยะกับ โตโน่ เดอะสตาร์ ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง วันที่ 21 มีนาคม 2562 📣วัดที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หาด PMY

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา👏🏻👏🏻
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดท่าโสม จังหวัดตราด โดยได้รับรางวัล ดังนี้
เด็กหญิงสาวิตรี อุราโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับช่วงชั้นที่ 2)
เด็กหญิงรัตนภรณ์ คงเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับช่วงชั้นที่ 1)
ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิภาวี สุขใส และ นางศศิธร สุริยวงษ์
ผู้อำนวยการฝึก ผอ.อุษณีย์ เลื่อนลอย

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

https://www.facebook.com/album.php?fbid=2161231557295045&id=340972879320931&aid=1073742573

 

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบงานธุรการ-การเงินและพัสดุ ครุภัณ์ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย กล่าวเปิดกิจกรรม ในการอบรมครั้งนีได้รับเกียรติจากนางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถาม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและผู้ปกครอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและผู้ปกครอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก