Home

คนเก่งของเรา Congratulations

ประกาศจากโรงเรียน

นางสาวธัญญ์กมน ปันนที

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิดิทัศน์โรงเรียน Video

100
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน

เส้นทางการมาโรงเรียน Route to School

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน Announcement

🛎️ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

🧷 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประจำปีการศึกษา2566

🧷 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประจำปีการศึกษา 2566

🧷 ประกาศโรงเรียเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2566

👏คนเก่งของเรา👏

• รายงานผลการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

🛎️ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับงาน “ ภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ ๑๖” ประจำปี 2565 ร่วมรำลึกอดีตไปกับตำนานเล่าขานเมืองเก่าระยอง “ยมจินดา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 โดยเวลา 16:30 น. ด้วยการนำของ นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและหน่วยงานเอกชน จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครระยองสู่ถนนตากสินมหาราช เข้าสู่ถนนยมจินดา จนถึงเมืองเก่าระยอง

🛎️ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 95 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) และโรงเรียนวิบูลวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับต่อไป ณ ห้องประชุมพระโบราณพิทักษ์

🛎️ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)มอบทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน และประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี

🧷 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ "โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล" ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🛎️ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลทุกคนทดสอบสมรรถนะการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🛎️ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🛎️ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครระยองได้จัดการเดินรณรงค์ไข้เลือดออก ขึ้นเพื่อให้ประชาชน ในชุมชนตระหนักและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

🧷 ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

🛎️ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

🧷 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมของโรงเรียน Activitys

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ที่อยู่ 19/1 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา