เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ EIS ปีการศึกษา 2561

***ให้ผู้มีรายชื่อ (ตัวจริง) มามอบตัวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หาไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

*****พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,500 บาท*****และค่าหนังสือตามประกาศที่แนบ*****

******สำหรับลำดับสำรองหากมีการสละสิทธิ์ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังตามลำดับ

หมายเหตุ รายชื่อที่ประกาศเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ไม่ได้ประกาศตามคะแนน

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

เปิดบ้านวิชาการสานต่อความพอเพียง

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสานต่อความพอเพียง โดยมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ผู้บริหารส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

เปิดบ้านวิชาการ_๑๘๐๒๑๐_0173

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เดินรณรงค์คัดแยกขยะและรับบริจาคขยะ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินรณรงค์คัดแยกขยะและรับบริจาคขยะ บริเวณชุมชนตากสินมหาราช โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง นำรถประชาสัมพันธ์และรถขนขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมถึงสำนักปลัดที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนบนท้องถนน

ป.3 เดินรณรงค์ขยะ_๑๘๐๒๐๕_0049

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน E-Book

คนเก่ง ท.4
เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร และเด็กหญิงวิภาดา ศิลาโคตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน E-Book ในงานวันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (OPEN HOUDE) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

S__34193445

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา

คนเก่ง ท.4
เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา ในงานวันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (OPEN HOUDE) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

250181

รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นำคณะผู้แทนโรงเรียนของจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานการจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จำนวน 45 คน ในวันที่ 9 มกราคม 2561

ทสจ ดูงาน_๑๘๐๑๑๐_0125

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร

กิจกรรมดีๆ สำหรับคณะครูและนักเรียน ที่ร่วมกันใส่บาตรในตอนเช้า วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีพระจากวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) รับบิณฑบาตร กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจะขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ให้ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่ของมาทำบุญแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ

ตักบาตร ธค 60_๑๗๑๒๒๑_0016

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม