สีสันเวที วันที่ 2 งานสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2561

สีสันเวทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันแรก คืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนศรีเมือง มีการแสดงของนักเรียนสายชั้นอนุบาล1 อนุบาล 3ประถมศึกษาปีที่าปีที่ 1,3และ 5 การแสดงของชมรมนาฏศิลป์วัดลุ่ม วงดนตรีไทย วงดนตรีวัดลุ่มแบนด์ เชิญชวนทุกท่านมาเป็นกำลังใจ และชมการแสดงของเด็กๆ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

https://www.facebook.com/340972879320931/posts/2026090137475855/

 

สีสันเวทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันแรก คืนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนศรีเมือง

สีสันเวทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันแรก คืนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนศรีเมือง มีการแสดงของนักเรียนสายชั้นอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 6 การแสดงของชมรมนาฏศิลป์วัดลุ่ม วงดนตรีไทย วงดนตรีวัดลุ่มแบนด์ เชิญชวนทุกท่านมาเป็นกำลังใจ และชมการแสดงของเด็กๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/340972879320931/posts/2024810700937132/

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดอ่าน เขียน เรียนรู้คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ นางนวรัตน์ ชะฎาแก้ว