การแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 เข้ารับโอวาทและขวัญกำลังใจจาก ท่านนายกวิชิต ศรีชลา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

ติดต่อเรา