กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครระยอง ได้ให้ความรู้แนวปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตนเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อเรา