กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวธัญญ์กมน ปันนที ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู คณะสมาชิกสภาเทศบาล นครระยอง คณะเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) กิจกรรมที่พระพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนที่วัด การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

ติดต่อเรา