กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ เพื่อเป็นแกนนำนักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ในโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครระยอง

ติดต่อเรา