วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำโดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะดงานจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำโดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะดงานจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

https://www.facebook.com/340972879320931/posts/2150702365014631/

เปิดบ้านวิชาการ Open House 2019

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ Open House 2019 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทางเทศบาลนครระยอง โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆของครูและนักเรียนในโรงเรียน ฐานการเรียนรู้จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เทศบาลนครระยอง และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ และโรงเรียนได้มอบเกียรติให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 อีกทั้งมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/340972879320931/posts/2147295922021942/

เด็กดีมีคุณธรรม เด็กหญิงณัฐฐาพร สาระภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับรางวัลเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร