คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2015

ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนบึงท่ายวน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำตนวย […]

ลอยกระทง ประจำปี 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมจัดงานสืบสานประเพณี […]

โครงการพี่สอนน้อง โทษการใช้โฟม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักการสาธารณสุขได้กำหนดจัดโค […]

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสมาพร กอเซ็ม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง เอกสารประกอบการสอนในรูปหน […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ […]

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยกา […]