กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  21-22  ธันวาคม  2558  ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

12376743_989281411115679_6212058001452129633_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุบิน บุญยืน ครู อันดับ คศ.2 พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ท่านคือ นายประกอบ อังควินิจวงศ์ และนายชยันต์ ทัดดอกไม้ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

S__8110083

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2558 ภายในกิจกรรมมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษจากสวนผักลอยฟ้า สินค้าจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมนำมาจำหน่ายในงาน อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถต่างๆ บนเวทีของนักเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมจัดกิจกรรมให้ความความรู้แก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง

3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

S__3424282

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพฤหัสบดี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์

ตักบาตร_799

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผลแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธนา สมอาษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความปรองดองสมานฉันท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โดย นายยุทธนา สมอาษา ครูชำนาญการ

ครูยุทครูยุท2

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขายผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือและแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมปัจจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

278344

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกิจกรรมงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11 ณ ถนนยมจินดา วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 โดยโรงเรียนได้จัดเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน วงดนตรีวัดลุ่มแบนด์ การจำหน่ายน้ำดื่ม ทอดมัน ผักปลอดสารพิษจากสวนผักลอยฟ้า และร่วมจัดนิทรรศการภาษาถิ่นระยอง

ภูมิบุรี ศรีระยอง_8359_0คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่นส์”

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนำนักเรียนร่วมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่นส์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ โรงภาพยนตร์ SF CINEMA CITY ศูนย์การค้าแหลมทองพลาซ่า โดยได้รับความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนจากกองพันทหารราบที่ 7 และรถจากความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับส่งนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้และความบันเทิงในการชมภาพยนต์ในครั้งนี้

12359519_887991294629462_1359699788_oคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบธงสัญลักษณ์ห้องเรียนน่าอยู่ ให้กับตัวแทนห้องชั้นเรียนที่ชนะเลิศการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องเรียนน่าอยู่8 ธค_2382

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม