คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2015

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั […]

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเ […]

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพฤหัสบดี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาต […]

เผลแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธนา สมอาษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปว […]

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกิจกรรมงานภูมิบุรี […]

ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่นส์”

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการส […]