คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2016

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 30 มกราคม 2559 คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมโ […]

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมกราคม 2559

วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

รับการนิเทศจาก สสวท.

วันที่ 27 และ 29 มกราคม 2559 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในร […]

ศึกษาดูงาน โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดโครงการอบรมและศึก […]

ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย […]

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลไ […]

ใบสมัครเรียน

ใบสมัคร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนศรีเมือง

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุ […]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุ […]