คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2016

ประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุ […]

เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผุ้อ […]

OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุ […]

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุ […]

ต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวย […]

อบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางสุบิน บุญยืน ครู อันดับ คศ.2 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒน […]

ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ลำลูกกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวย […]

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม […]