เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผุ้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ของโรงเรียนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังนำนักเรียนเข้าชมสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ใหักับนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ที่ช่วยงานโรงเรียนปลอดขยะตลอดปีการศึกษา 2558

ดูงาน รร.วัดตโปทาราม_6536

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม