คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจ […]

ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา

วันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมชมปรากฏการณ์ส […]