กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับมอบวุฒิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และให้นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความตระหนัก รักและภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจฉิม_9860

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา

วันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าเมืองไทย ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและตื่นเต้นกับการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งนี้ เพราะไม่บ่อยนักที่จะได้พบเห็น อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้นอกห้องเรียนในในสถานการจริ

สุริยุปราคา9359_9938

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม