คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2016

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจ […]

กิจกรรมปฐมนิเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]