คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2016

ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ

ฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหา […]

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ถนนยมจินดา”

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาานที่ […]

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมศุกร์หรรษ […]

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม […]

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมผู้ปกครอง […]

คณะครู

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โครงสร้างผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ปีการศึกษา 2559