คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2016

รับการประเมินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง “ธนาคารขยะ”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง ธนาคารขยะ โ […]

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]