คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2016

รับรางวัลโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในโรงเรียน

รับรางวัลโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในโรงเร […]

กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสิ […]

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่่ 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรม “ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “ความ […]

โครงการลายมืองามตามแบบไทย :HAPPY BOOK DAY สัปดาห์ห้องสมุด ปี 2559

ร่วมการแข่งขันโครงการลายมืองามตามแบบไทย 2559 งานกิจกรรม […]

กิจกรรมอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมการป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]