คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2016

พิธีแสดงมุฑิตาจิต คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เ […]

รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 9 สาขา

เมื่อวัน 20 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา เทศบ […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ร่วมให้ความรู้โครงการครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กันยายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการ […]

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ สนง.สพป.ระยอง เขต 1

วันที่ 19 กันยายน 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนว […]

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา […]

พิธีรับมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ

พิธีรับมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ &#82 […]