คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2016

คนเก่งของเรา

เด็กหญิงชลิตา บำรุงรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม […]

พิธีถวายความอาลัยพ่อหลวง

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงความอาลัยพร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีคว […]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยกา […]