คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2016

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จ พระเจ […]

ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการ […]

ค่ายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย […]

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแ […]

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยก […]