กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง เดือนธันวาคม 2559 ในกิจกรรมมีการจำหน่ายสินค้ามือ 2 ของนักเรียน การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การสอนทำริบบิ้นไว้อาลัย การสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์ เมนูพระราชทาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-30-%e0%b8%98%e0%b8%84-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90_0006

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0066

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0027

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมค่ายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้กับคณะครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อระดมความคิดแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%af_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%96_

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปี 2559 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ และร่วมสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทาง และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลชและอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a3-%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_7686คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b2_4621

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1-%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2_547

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม