อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

20170130_๑๗๐๑๓๐_0027

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กชายภานุพงศ์ ทองอันตัง และเด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเพชร

16142347_1216345881794710_5135623493966219550_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) โดยโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอุนนดา แสงอรุณ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอัฑฒกร ยุติธรรม ได้ร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

สมัครเรียน.docxคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวันครู ประจำปี 2560

16 รูปภาพ · Updated 6 นาทีที่แล้ว

วัน ที่ 16 มกราคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยมีครูรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้  1.นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น   2.นางอรุณี เอี่ยมสถานุกูล ครูดีเด่น  3.นางสมาพร กอเซ็ม ครูดีเด่น    4.นางสาวนุชนาฏ เมตตา ครูดีเด่น  5.นางวรรณวิภา โลหะสาร ครูดีเด่น  6.นางทรายคำ พิมสาร ครูดีเด่น  7.นางสาวกมลเนตร หาสุข ครูดีเด่น  8.นางศิลาพร นามวงษา ครูดีเด่น  9.นางสาวภัคสิตา แก้วบุญตรี บุคลากรดีเด่น  10.นางสาวนุชศรา เครือวัชรกุล บุคลากรดีเด่น  11.นางสาวม่านแก้ว สินสอาด บุคลากรดีเด่น

วันครู_๑๗๐๑๑๗_0067

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม