คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2017

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมดีๆ ในวันพฤหัสบดี กิจกรรมการปลูกฝังด้านคุณธรรมจร […]

“ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรม “ชมภา […]