กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมดีๆ ในวันพฤหัสบดี กิจกรรมการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน อีกทั้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรยังสามารถช่วยลดโลกร้อนและร่วม กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยการของที่นำมาใส่บาตรจะใส่ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ใส่บาตร_๑๗๐๒๐๒_0006

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรม “ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรง สละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมินิเธียเตอร์อุทยานการเรียนรู้ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

อุทยานการเรียนรู้_๑๗๐๒๑๖_0016

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม