คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2017

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการส […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุ […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเ […]

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมศุกร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 25 […]