ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูร.ร.พอเพียง_๑๗๐๓๑๗_0005

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ประชุมขั้นพื้นฐาน_๑๗๐๓๑๗_0006

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในการประชุม และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ประชุมบริหาร ศพด._๑๗๐๓๑๗_0007

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับมอบวุฒิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และให้นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความตระหนัก รักและภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) กล่าวปิัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา และนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนากยกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองในการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนปีการศึกษา 2560
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารับการประเมินความพร้อมในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

S__24543263

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมศุกร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ได้แก่ สอนทำแป้งโดจากผู้ปกครองนักเรียน สอนวิธีการถนอมอาหารจากผักสดเป็นผักดองจากผู้ปกครอง ซึ่งผักที่ได้เป็นผลผลิตจากสวนผักลอยฟ้าของโรงเรียน การตัดผมนักเรียนฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า ของใช้จิปาถะ มือ1 หรือมือ 2

5551

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม