คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2017

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ

                                                        […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุบิน บุญยืน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมสานระหว่างการสืบเสาะหาค […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL – Plus ที่มี […]

ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12 รูปภาพ · Updated 2 นาทีที่แล้ว วัน ที่ 24 พฤษภาคม 25 […]

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนและครู เข้่าร […]

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองภาครเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อว […]

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติ