โครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดโครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

25600627โรคเอดส์ป.6_๑๗๐๖๒๘_0017

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9 โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 โดยกำหนดสอนทุกวันอาทิตย์ และในกิจกรรมศุกร์หรรษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น_๑๗๐๖๒๗_0052

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 เพื่อจัดพิธีให้นักเรียนแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ อีกทั้งเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนส่งเสริมและโน้มน้าวจิตใจของนักเรียน ให้รักษาคุณความดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ไหว้ครู 60_๑๗๐๖๒๓_0140

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับคณะครู เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริชญา ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครระยอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบรมลดเวลาเรียน_๑๗๐๖๑๙_0055

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำคณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนอัศวิน 3Rs ตัวแทนแม่ครัวและร้านค้าโรงอาหาร ไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ดูงานรร วัดตโปทาราม_๑๗๐๖๑๙_0032

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนยการค้าสยามพารากอน กรุงเทพ

161568