คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2017

โครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดโครงการภูมิปัญญา […]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพ […]

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลโรงเ […]