คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2017

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ […]

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

ชมภาพยนต์เรื่อง พรจากฟ้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช […]

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยา […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

แจ้งผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาล เดือนกรกฎาคม

100 รูปภาพ · Updated 13 นาทีที่แล้ว โรงเรียนเรียนเทศบาล […]