เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ของนางชลาทิพย์ พูลเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการ

457789

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง

20170828_๑๗๐๘๒๙_0004

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมภาพยนต์เรื่อง พรจากฟ้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ชมภาพภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า (A Gift) เป็นภาพยนตร์รักอบอุ่นที่บริษัทตั้งใจสร้างขึ้นด้วยน้อมรำลึกและขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจินตนา สุภาภรณ์ ประธานชุมชนตากสินมหาราช คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง โดยการชมฟรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนในครั้งนี้

S__16015371

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข

S__7168036

 

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการประเมิน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ประเมิน รร พอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0005

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและถวายพวงมาลัยข้อพระกรสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยมีกิจกรรมการแสดง Sci Show ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครอบครัวทิวาวัลย์ นำโดยคุณแม่แน่งน้อย ทิวาวัลย์ ร่วมแสดง Sci Show ให้เด็กๆได้รับความรู้และสนุกสนานรวมกิจกรรมตามฐานต่างๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์

วันวิทยาศาสตร์_๑๗๐๘๑๘_0013

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถ กิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงบนเวที และช่วงบ่ายกิจกรรมธรรมะบรรยายจากเจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด

วันแม่ ๖๐ _๑๗๐๘๑๕_0069

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

แจ้งผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาล เดือนกรกฎาคม

100 รูปภาพ · Updated 13 นาทีที่แล้ว

โรงเรียนเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดการจัดประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อรับฟังผลพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ปกครองจะได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์

พัฒนาฯปฐมวัย_๑๗๐๘๐๗_0014

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม