คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2017

บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลไ […]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ […]

กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์แสด-ดำ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเสริมสร้างสั […]