บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร จำนน 109 รูป ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครระยอง โดยพิธีบรรพชามีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครรระยอง เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองร่วมบรรพชา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเข้าร่วมบรรพชา 18 รูป โครงการมีระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
DSC_9031

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

ประชุมขั้นพื้นฐาน 2_๑๗๑๐๐๖_0011

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์แสด-ดำ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์แสด-ดำ ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยการร่วมเสวนาระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กับโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ณ ร้านอาหารครัวสะตอ หลังจากเสวนาได้ร่วมรับประทานอาหารเพื่อขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะครู โดยมีกิจกรรมเล็กๆบนเวทีจากคณะครูและผู้ปกครอง ในวันที่ 29 กันยายน 2560

IMG_2827

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม