ร่วมเก็บขยะกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📣พิเศษสุดกับการเก็บขยะกับ โตโน่ เดอะสตาร์ ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง วันที่ 21 มีนาคม 2562 📣วัดที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หาด PMY

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา👏🏻👏🏻
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดท่าโสม จังหวัดตราด โดยได้รับรางวัล ดังนี้
เด็กหญิงสาวิตรี อุราโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับช่วงชั้นที่ 2)
เด็กหญิงรัตนภรณ์ คงเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับช่วงชั้นที่ 1)
ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิภาวี สุขใส และ นางศศิธร สุริยวงษ์
ผู้อำนวยการฝึก ผอ.อุษณีย์ เลื่อนลอย