โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ภาคตะวันออก)

ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  เข้าร่วมจัดนิทรรศการอาเซียนและร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ภาคตะวันออก) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

This entry was posted in กิจกรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น