กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทางวิชาการ อาทิ  ตอบปัญหา  วาดภาพระบายสี  คัดลายมือ  เปิดพจนานุกรม  แต่งคำขวัญ “รักการอ่าน”  และกิจกรรมอื่นๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเิติม

 

This entry was posted in กิจกรรม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น