วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและผู้ปกครอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและผู้ปกครอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก