วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

https://www.facebook.com/album.php?fbid=2161231557295045&id=340972879320931&aid=1073742573