ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ลำลูกกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะดูงานจากองการบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 110 ท่าน โดยมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ ในการนี้ พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานด้ว

คณะศึกษาดูงานลำลูกกา_8626

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม