ต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายณรงค์ เผ่าชวด นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นำคณะดูงาน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ดูงาน จ.อุทัยธานี_5726

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม