ศึกษาดูงานการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมรุ่น 2

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดการสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ระหว่างวัน31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยมี นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข และนางภาวะณี เขตสมุทร เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

13265919_1121082744579208_5866382658995864744_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม