ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำคณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนอัศวิน 3Rs ตัวแทนแม่ครัวและร้านค้าโรงอาหาร ไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ดูงานรร วัดตโปทาราม_๑๗๐๖๑๙_0032

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม