กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9 โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 โดยกำหนดสอนทุกวันอาทิตย์ และในกิจกรรมศุกร์หรรษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น_๑๗๐๖๒๗_0052

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม