การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

ประชุมขั้นพื้นฐาน 2_๑๗๑๐๐๖_0011

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม