กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้จังหวัดระยอง นำไปถวายพระสงฆ์ประจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เป็นคณะทำงานในการจัดงานพระราชทานผ้าพระกฐิน และร่วมถวายผ้ากฐินร่วมกับจังหวัดระยอง โดยการร่วมทำบุญจากคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

IMG_6113

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม