ลอยกระทง ประจำปี 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส(ข้างสวนศรีเมือง)

IMG_6466

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม