ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนบึงท่ายวน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำตนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ

ต้อนรับรร.บึงท่ายวน_7056คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม