ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คนมาดูกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และแนวทางการจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพพล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม