ทีมนาฎศิลป์จากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต