โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__6209569-150x150.jpg

กิจกรรมขยะแลกบุญ และกิจกรรมผ้าป่าขยะ โดยการรับบริจาคขยะรีไซเคิล และการคัดแยกขยะจากห้องเรียนเพื่อมาจำหน่าย หารายได้ในการจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ โดยรับบริจาคทุกวันพฤหัสบดี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรม “ทุเรียนทอดหนูทำได้”

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__5169189-150x150.jpg

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 สายชั้นอนุบาล 1 ได้ทำกิจกรรม “ทุเรียนทอดหนูทำได้” เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือทำจริง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

มอบเกียรติบัตร สัปดาห์ห้องสมุด

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__6062108-150x150.jpg

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/10636114_1490704384503389_3982250808075634946_n-150x150.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ครูเข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาครูแกนนำ) ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__1589540-150x150.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__1589286-150x150.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ / สวดมนต์ประจำสัปดาห์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__2359307-150x150.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ออกกำลังกันเถอะ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/S__5382173-150x150.jpg

อีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียน ร่วมออกกำลังกายในทุกเช้าของวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อเสริมสร้างร่างกายของคณะครูและนักเรียน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำผ้ามัดย้อม

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/16946-150x150.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 25578 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำผ้ามัดย้อม ให้กับนักเรียน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนจัดให้ความรู้แก่นักเรียนนอกห้องเรียน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 7/2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/238991-150x150.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ ตลาดโชคชัยรัช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยโรงเรียนได้นำสินค้าราคาถูกเข้าร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment