โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05378-150x150.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการเด็กไทยทำได้

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__4595722-150x150.jpg

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ครูอนามัยและนักเรียนแกนนำงานอนามัย เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียน  ”เด็กไทยทำได้” ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ทำบุญใส่บาตร ทุกเช้าวันพฤหัสบดี

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05341-150x150.jpg

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร จัดให้นักเรียนได้ทำบุญใส่บาตร ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/96611-150x150.jpg

ครูณัฐสินี ภูริเศรษฐานนท์ ครูนิชาภา ดัตวสุทธิ์ และครูนุชศรา ชัยวังเย็น เข้าร่วมอบรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__1368083-150x150.jpg

ครูชลธิชา ธรรมนิทา และครูวรรณวิภา โลหะสาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05281-150x150.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง ทีมผู้สมัครหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้ง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ อนุบาล 3

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/19135-150x150.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05228-150x150.jpg

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (อบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายฐปกรณ์ โสธนะ และนายศาสติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__811023-150x150.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/22981-150x150.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment