กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ป.4

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1565488-150x150.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ อ.2-3

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/37363-150x150.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำบ้านเพ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/DSC06046-150x150.jpg

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ อ.1

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/10531298_10201351857957365_578692780_n-150x150.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__11305051-150x150.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ครูและนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมมารยาทไทย จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__3211797-150x150.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0093-150x150.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยในกิจกรรมจัดให้การการทำบุญใส่บาตร กิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด คือ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม วัดโขดทิมธาราม โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่งในการร่วมกิจกรรม และโรงเรียนได้ร่วมกับสำนักปลัดร่วมขบวนแห่เทียนของเทศบาลนครระยอง และร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อีกด้วย คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ป.5

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__2138122-150x150.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1491199-150x150.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมแรลลี่โรงเรียนปลอดขยะ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1572877-150x150.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแรลลี่โรงเรียนปลอดขยะโดยการให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำของที่ไม่ใช้นำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะไปใช้ให้เป็นประโชน์ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาจากขยะ ของที่ไม่ใช้แล้ว คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment