รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/DSC03731-150x150.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กุมภาพันธ์ 2 วัน 2 อารมณ์รัก 2 แผ่นดิน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/925016184356-150x150.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้นำนักเรียนร่วมแสดงในงาน “กุมภาพันธ์ 2 วัน 2 อารมณ์รัก 2 แผ่นดิน” ณ ถนนยมจินดา โดยได้นำชุดการแสดงและวงดนตรี “วัดลุ่มแบนด์” ร่วมแสดงในงานครั้งนี้ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริหาร

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/IMG_1821-150x150.jpg

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริหาร สำหรับบุคลากรของโรงเรียนในวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ศึกษาดูงานการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/918131121805-150x150.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กองการศึกษา เทศบาลนคระรยอง จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ณ สนามสวนศรีเมือง โดยโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับรางวัลชมเชยการประกวดขบวนพาเหรด และรางวัลที่ ๒ ประเภทกองเชียร์และเต็นท์ และโรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแสดงพิธีเปิดระดับประถมศึกษา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/DSC04460-150x150.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/DSC04418-150x150.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนจัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู เพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน “OPEN HOUSE WATLUMSCHOOL 2014″ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/883875183053-150x150.jpg

คณะครูร่วมช่วยงานวันเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2557 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/59683-150x150.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา สนับสนุนโดยเทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/887586812979-150x150.jpg

กิจกรรมบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมศุกร์หรรษา….หาคนเก่ง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/885373136281-150x150.jpg

กิจกรรมศุกร์หรรษา…หาคนเก่ง ประจำเดือนมกราคม วันที่ 31 มกราคม 2557 ภายในกิจกรรมจัดให้มีเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออทางด้านต่างๆ พร้มทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมนำสินค้า อาหาร ขนม เสื้อผ้า ตุ๊กตา และอื่นๆ มาร่วมจำหน่ายในงาน และทางโรงเรียนได้มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งสายชั้น การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากสวนผักลอยฟ้า แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment