กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1023107636751-150x150.jpg

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา และเพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/DSC049861-150x150.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อบรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยมีวิทยากรจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช ให้ความรู้และคำแนะนำให้กับคณะครู คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/IMG_9767-150x150.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) มอบปัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

มอบเกียรติบัตร โครงการห้องเรียนดีเด่น 5 ส

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1972902_3956777615976_790416661_o-150x150.jpg

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนของแต่ละห้องเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดห้องเรียนดีเด่น 5 ส คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยโภชนากร

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรับสมัครผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10-20 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ศูนย์ศึกษากิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUMSCHOOL 2014″

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/68467-150x150.jpg

กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมศูนย์ศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละศูนย์ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมใบงานของแต่ละศูนย์ศึกษา กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

พิธีเปิดกิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUMSCHOOL 2014″

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/DSC04734-150x150.jpg

กิจกรรม  OPEN  HOUSE  WATLUMSCHOOL 2014  จัดในวันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2557  พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก  นายมานพ  วาจาสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากทางเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดและชมศูนย์ศึกษาของโรงเรียน  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน  อาทิเช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาระยอง  บริษัทไออาร์พีซีจำกัด  (มหาชน)  โทรศัพท์ระยอง  ศูนย์วิจัยแร่และหินจังหวัดระยอง  กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง  และความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดียิ่งในการร่วมจัดศูนย์ศึกษา  และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

“เห็ดนางฟ้า” ผลผลิแรกจากโรงเพาะเห็ด

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/153982-150x150.jpg

“เห็ดนางฟ้า” ผลผลิแรกจากโรงเพาะเห็ด จากสวนผักลอยฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จะออกวางจำหน่ายครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ท่านใดสนใจเห็ดสวยๆเชิญอุดหนุนได้ที่โรงเรียนนะคะ หรือติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการ โทร 089-2001684 ครูอรุณี โทร 081-9456935 หรือครูรุ่งเรือง โทร 086-1095794 แล้วแวะมาอุดหนุนกันนะคะ    

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/S__41459-150x150.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/DSC03731-150x150.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment