ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05601-150x150.jpg

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนหนองคันนา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ศึกษาดูงานสวนผักลอยฟ้า คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

รับโล่รางวัล โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/9490-150x150.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับโล่รางวัล โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557 ผ่านรอบที่ 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรืองโรคเอดส์แก่นักเรียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/4065-150x150.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงและปฏิเสธสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้กครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/IMG_9926-150x150.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ติดปลอกแขนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__26706831-150x150.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบปลอกแขนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2557 ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้ที่รับผิดชอบในระดับปฐมวัย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__934058-150x150.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้ที่รับผิดชอบในระดับปฐมวัย จำนวน 15 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และทราบแนวปฎิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในด้านการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีของครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลระยอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรม Teaching with S.T.E.M และ English for ASEN

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__1196179-150x150.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 คณะครูเข้าร่วมอบรม Teaching with S.T.E.M และ English for ASEN ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__32096262-150x150.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิเช่น เด็กอ้วน เด็กผอม และเด็กเตี้ย โดยมีวิทยากรคือ คุณศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๘ วช. มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/IMG_9970-150x150.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/10488949_4268791736134_386361449_n-150x150.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง สำนักการสาธารณสุขเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และอสม. ร่วมกันตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment