สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__42303499-150x150.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ สวนศรีเมือง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

School Information System : sis

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__5922829-150x150.jpg

วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : sis ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยาศาสตร์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__540801-150x150.jpg

วันที่ 5-10 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1505420_616037908482222_828309802_n-150x150.jpg

วันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 112 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ค่ายสุรสิงหนาท (พัน ร.7) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1023107636751-150x150.jpg

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา และเพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/DSC049861-150x150.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อบรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยมีวิทยากรจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช ให้ความรู้และคำแนะนำให้กับคณะครู คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/IMG_9767-150x150.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) มอบปัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

มอบเกียรติบัตร โครงการห้องเรียนดีเด่น 5 ส

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1972902_3956777615976_790416661_o-150x150.jpg

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนของแต่ละห้องเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดห้องเรียนดีเด่น 5 ส คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยโภชนากร

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรับสมัครผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 10-20 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ศูนย์ศึกษากิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUMSCHOOL 2014″

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/68467-150x150.jpg

กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมศูนย์ศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละศูนย์ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมใบงานของแต่ละศูนย์ศึกษา กิจกรรมนี้จัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment