ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ถนนยมจินดา”

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาานที่ ณ ถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนเมืองเก่าระยอง ที่สามารถเล่าขานตำนานเมืองเก่าระยองและวัฒนธรรมสมัยอดีตให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าเขตชุมชนสะพานราษฎร์ ระยอง

ศึกษาแหล่งเรียนรู้_9453

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ การประกวดการแต่งคำขวัญประหยัดน้ำ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมโดยการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนการแกะสลักให้กับนักเรียน

ศุกร์หรรษา_8231

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม พล โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าขยะ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าขยะ เพื่อมอบให้แก่เทศบาลนครระยองในกิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ มอบให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมนำสิ่งขอมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

คุณไม่ใช้เราขอ_3142

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู59_9697

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการขยะที่ยั่งยืน ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองรับ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

คณะครู

ครู

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ภาพนิ่ง1

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ศพด

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

โครงสร้างผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ปีการศึกษา 2559

3

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

ตราประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพนิ่ง2

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น