กิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะครูและบุคลากร

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/S__507942-150x150.jpg

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

งานวันเทศบาล ประจำปี 2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/DSC05046-150x150.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพฯ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__44064775-150x150.jpg

วันที่ 22-25 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมครูปฐมวัย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/1560681_678165642220422_729992870261463079_n-150x150.jpg

วันที่ 20 เมษายน 2557 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่อาเซียน ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม            

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__42303499-150x150.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ สวนศรีเมือง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

School Information System : sis

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__5922829-150x150.jpg

วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : sis ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยาศาสตร์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__540801-150x150.jpg

วันที่ 5-10 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1505420_616037908482222_828309802_n-150x150.jpg

วันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 112 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ค่ายสุรสิงหนาท (พัน ร.7) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/1023107636751-150x150.jpg

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา และเพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/DSC049861-150x150.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อบรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยมีวิทยากรจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช ให้ความรู้และคำแนะนำให้กับคณะครู คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment