ร่วมงานเทศบาลสัญจร

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/10572802_644379388990655_1950702287_n-150x150.jpg

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การนิเทศการสอน สสวท.

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/DSC06659-150x150.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่จาก สสวท. ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ครูและนิเทศการสอน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

มอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรมวันสุนทรภู่

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/DSC06646-150x150.jpg

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0671-150x150.jpg

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนภาษาอังกฤษระยองมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0457-150x150.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีในการแข่งขันกีฬาภายใน และพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกองช่างเทศบาลนครระยอง ผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

คาราวานวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/32117-150x150.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ป.3

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__11411514-150x150.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยอง และห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

คาราวานวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1614148-150x150.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อและการใช้แหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1097769-150x150.jpg

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมอบรมผลิตสื่อและการใช้แหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/S__1916945-150x150.jpg

 กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment