โครงการประมวลคุณภาพทางการศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/1383841_452050941581847_935995083_n-150x150.jpg

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.3 เข้าร่วมโครงการประมวลคุณภาพทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๙ (ภาคตะวันออก) ประจำปีการศึกาา 2556 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ อนุบาล 2

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__803315-150x150.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมดีๆกับโอวัลติน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05186-150x150.jpg

วันที่ 3 มิถุนายน 2557 โอวัลตินได้จัดกิจกรรมโครงารเด็กไทยสูงสมส่วนสมองดีแข็งแรง ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเช้าที่มีความสำคัญต่อร่างกาย พร้อมทั้งแจกผลิตภัณฑ์โอวัลตินให้กับนักเรียนทุกคน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

เทศบาลสัญจร

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/S__762310-150x150.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดปากน้ำ โดยโรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์หนึ่งสายชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/S__622661-150x150.jpg

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ผู้บริหารเทศบาลนครระยอง มอบนโยบายให้กับคณะครู

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/DSC05110-150x150.jpg

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารเทศบาลนครระยอง โดย นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายบุญสืบ เจริญรัตน์ เลขานายกเทศมนตรีนครระยอง นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มอบนโยบายให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ณ ห้องประชมวิสุทธิสารโสภิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะครูและบุคลากร

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/S__507942-150x150.jpg

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

งานวันเทศบาล ประจำปี 2557

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/DSC05046-150x150.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพฯ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/S__44064775-150x150.jpg

วันที่ 22-25 เมษายน 2557 ครูเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมครูปฐมวัย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/1560681_678165642220422_729992870261463079_n-150x150.jpg

วันที่ 20 เมษายน 2557 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่อาเซียน ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม            

Posted in กิจกรรม | Leave a comment