กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดให้มีการเดินทางจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลมุ่งหน้าสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน และรถชมเมืองจากสำนักปลัดเทศบาลนครระยอง ในการรับนักเรียนกลับโรงเรียน

เดินทางไกล ป.4_5652

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนศรีเมือง

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุพล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนศรีเมือง โดยได้นำชุดการแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัยแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม และจัดกิจกรรมเกมส์การแข่งขัน และแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาเที่ยวงาน

วัดเด็กสวนศรีเมือง_5341

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในแต่ละสายชั้น กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนตามความสามารถของแต่ละคน กิจกรรมการแข่งขันและเล่นเกมต่างๆ กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน ของหวาน ผลไม้ และไอศกรีม กิจกรรมการแจกของขวัญ/ของรางวัลให้กับผู้แสดงและนักเรียนทุกคน โดยการจัิดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบเงินทุนการศึกษาและของขวัญของรางวัลต่างๆ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองสายชั้นต่างๆ ที่นำอาหารเครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาร่วมแจกให้กับนักเรียนได้อื่มท้องกันถ้วนหน้า

IMG_7081

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  21-22  ธันวาคม  2558  ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

12376743_989281411115679_6212058001452129633_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุบิน บุญยืน ครู อันดับ คศ.2 พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ท่านคือ นายประกอบ อังควินิจวงศ์ และนายชยันต์ ทัดดอกไม้ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

S__8110083

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2558 ภายในกิจกรรมมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษจากสวนผักลอยฟ้า สินค้าจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมนำมาจำหน่ายในงาน อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถต่างๆ บนเวทีของนักเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมจัดกิจกรรมให้ความความรู้แก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง

3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

S__3424282

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพฤหัสบดี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์

ตักบาตร_799

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผลแพร่ผลงานทางวิชาการ นายยุทธนา สมอาษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความปรองดองสมานฉันท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โดย นายยุทธนา สมอาษา ครูชำนาญการ

ครูยุทครูยุท2