กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจากนายมานพ วาจาสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกองช่างเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_3075 - Copy

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรรูปสับปะรด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางสาวนุชนาฏ เมตตา

Document-page-001 (3)

มอบรางวัลประกวดคัดลายมือ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย มอบเกียรติบัตรและรางวัล ใหักับนักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

กอจกรรมห้องสมุด_๑๗๐๙๑๒_0012

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตาก

วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำโดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการโรงเรียนปลอดขยะ จากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

25600901_๑๗๐๙๐๑_0106

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษา

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จัดขึ้นครั้งนี้เป็นเดือนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2560 มีการแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดง Science Show การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงความสามารถด้านการเต้น การจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การจำหน่ายผักจากสวนผักลอยฟ้า แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ ในภาคเรียนที่ 2/2560

ศุกร์หรรษา31860_๑๗๐๙๐๑_0016

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ของนางชลาทิพย์ พูลเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการ

457789

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง

20170828_๑๗๐๘๒๙_0004

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมภาพยนต์เรื่อง พรจากฟ้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ชมภาพภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า (A Gift) เป็นภาพยนตร์รักอบอุ่นที่บริษัทตั้งใจสร้างขึ้นด้วยน้อมรำลึกและขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจินตนา สุภาภรณ์ ประธานชุมชนตากสินมหาราช คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง โดยการชมฟรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนในครั้งนี้

S__16015371

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข

S__7168036

 

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการประเมิน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ประเมิน รร พอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0005

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม