ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองภาครเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกคอรงเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมการ ประชุมในครั้งนี้

ประชุม 200560_๑๗๐๕๒๒_0040

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติ

S__25674106S__25674107

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูร.ร.พอเพียง_๑๗๐๓๑๗_0005

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ประชุมขั้นพื้นฐาน_๑๗๐๓๑๗_0006

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในการประชุม และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ประชุมบริหาร ศพด._๑๗๐๓๑๗_0007

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับมอบวุฒิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และให้นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความตระหนัก รักและภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) กล่าวปิัจฉิมโอวาทให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา และนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนากยกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองในการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนปีการศึกษา 2560
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารับการประเมินความพร้อมในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

S__24543263

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมศุกร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ได้แก่ สอนทำแป้งโดจากผู้ปกครองนักเรียน สอนวิธีการถนอมอาหารจากผักสดเป็นผักดองจากผู้ปกครอง ซึ่งผักที่ได้เป็นผลผลิตจากสวนผักลอยฟ้าของโรงเรียน การตัดผมนักเรียนฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า ของใช้จิปาถะ มือ1 หรือมือ 2

5551

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมดีๆ ในวันพฤหัสบดี กิจกรรมการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน อีกทั้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรยังสามารถช่วยลดโลกร้อนและร่วม กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยการของที่นำมาใส่บาตรจะใส่ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ใส่บาตร_๑๗๐๒๐๒_0006

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรม “ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรง สละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมินิเธียเตอร์อุทยานการเรียนรู้ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

อุทยานการเรียนรู้_๑๗๐๒๑๖_0016

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม