อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

20170130_๑๗๐๑๓๐_0027

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กชายภานุพงศ์ ทองอันตัง และเด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเพชร

16142347_1216345881794710_5135623493966219550_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) โดยโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอุนนดา แสงอรุณ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอัฑฒกร ยุติธรรม ได้ร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

สมัครเรียน.docxคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวันครู ประจำปี 2560

16 รูปภาพ · Updated 6 นาทีที่แล้ว

วัน ที่ 16 มกราคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยมีครูรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้  1.นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น   2.นางอรุณี เอี่ยมสถานุกูล ครูดีเด่น  3.นางสมาพร กอเซ็ม ครูดีเด่น    4.นางสาวนุชนาฏ เมตตา ครูดีเด่น  5.นางวรรณวิภา โลหะสาร ครูดีเด่น  6.นางทรายคำ พิมสาร ครูดีเด่น  7.นางสาวกมลเนตร หาสุข ครูดีเด่น  8.นางศิลาพร นามวงษา ครูดีเด่น  9.นางสาวภัคสิตา แก้วบุญตรี บุคลากรดีเด่น  10.นางสาวนุชศรา เครือวัชรกุล บุคลากรดีเด่น  11.นางสาวม่านแก้ว สินสอาด บุคลากรดีเด่น

วันครู_๑๗๐๑๑๗_0067

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง เดือนธันวาคม 2559 ในกิจกรรมมีการจำหน่ายสินค้ามือ 2 ของนักเรียน การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การสอนทำริบบิ้นไว้อาลัย การสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์ เมนูพระราชทาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-30-%e0%b8%98%e0%b8%84-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90_0006

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0066

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0027

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมค่ายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้กับคณะครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อระดมความคิดแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%af_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%96_

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปี 2559 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ และร่วมสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทาง และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลชและอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a3-%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_7686คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b2_4621

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม