ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1-%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2_547

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คนเก่งของเรา

เด็กหญิงชลิตา บำรุงรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
***ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน***

24222

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

72652

 

พิธีถวายความอาลัยพ่อหลวง

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

37006คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ครู จำนวน 2 อัตรา คือเอกภาษาไทย และเอกเกษตร ติดต่อสอบถามที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หรือโทร 038-612005 ในวันและเวลาราชการ

 

 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ลำดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5_520

กฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น้อมนำมาถวาย แด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับทางวัด

img_1798

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการคัดแยกขยะ

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ครูประจำชั้นอนบุาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม “โรงเรียนปลอดโฟมลดขยะ” ณ ห้องประชุมวไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a1_2454

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นกิจกรรมเวียนฐานการร่วมทำกิจกรรมของแต่ละสายชั้น โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือน ในแต่ละสายชั้นครูจะเตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนเข้าเวียนฐาน อาทิเช่น ตัดผม ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้า การทำถุงหอม อีกทั้งยังมีฐานจากความร่วมมือของผู้ปกครอง สอนการทำบัวลอยไข่หวาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2_1460

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีแสดงมุฑิตาจิต คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ จัดในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีการแสดงของคณะครู นักเรียน และพิธีแสดงมุฑิตาจิต ซึ่งพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง “อยู่อย่างไรให้สุขใจในวัยเกษียณ” และนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีกล่าวให้คำแนะนำ “แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าจากรุ่นต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

20160928_100800

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม