กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมศุกร์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ได้แก่ สอนทำแป้งโดจากผู้ปกครองนักเรียน สอนวิธีการถนอมอาหารจากผักสดเป็นผักดองจากผู้ปกครอง ซึ่งผักที่ได้เป็นผลผลิตจากสวนผักลอยฟ้าของโรงเรียน การตัดผมนักเรียนฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า ของใช้จิปาถะ มือ1 หรือมือ 2

5551

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมดีๆ ในวันพฤหัสบดี กิจกรรมการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน อีกทั้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรยังสามารถช่วยลดโลกร้อนและร่วม กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยการของที่นำมาใส่บาตรจะใส่ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ใส่บาตร_๑๗๐๒๐๒_0006

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรม “ชมภาพยนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรง สละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมินิเธียเตอร์อุทยานการเรียนรู้ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

อุทยานการเรียนรู้_๑๗๐๒๑๖_0016

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

20170130_๑๗๐๑๓๐_0027

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กชายภานุพงศ์ ทองอันตัง และเด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเพชร

16142347_1216345881794710_5135623493966219550_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) โดยโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอุนนดา แสงอรุณ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอัฑฒกร ยุติธรรม ได้ร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

สมัครเรียน.docxคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวันครู ประจำปี 2560

16 รูปภาพ · Updated 6 นาทีที่แล้ว

วัน ที่ 16 มกราคม 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยมีครูรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้  1.นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น   2.นางอรุณี เอี่ยมสถานุกูล ครูดีเด่น  3.นางสมาพร กอเซ็ม ครูดีเด่น    4.นางสาวนุชนาฏ เมตตา ครูดีเด่น  5.นางวรรณวิภา โลหะสาร ครูดีเด่น  6.นางทรายคำ พิมสาร ครูดีเด่น  7.นางสาวกมลเนตร หาสุข ครูดีเด่น  8.นางศิลาพร นามวงษา ครูดีเด่น  9.นางสาวภัคสิตา แก้วบุญตรี บุคลากรดีเด่น  10.นางสาวนุชศรา เครือวัชรกุล บุคลากรดีเด่น  11.นางสาวม่านแก้ว สินสอาด บุคลากรดีเด่น

วันครู_๑๗๐๑๑๗_0067

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง เดือนธันวาคม 2559 ในกิจกรรมมีการจำหน่ายสินค้ามือ 2 ของนักเรียน การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การสอนทำริบบิ้นไว้อาลัย การสาธิตการทำไข่พระอาทิตย์ เมนูพระราชทาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-30-%e0%b8%98%e0%b8%84-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%93%e0%b9%90_0006

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0066

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-59_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%99_0027

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม