กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2565

Watlum School กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวธัญญ์กมน ปันนที ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู คณะสมาชิกสภาเทศบาล นครระยอง คณะเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) กิจกรรมที่พระพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนที่วัด การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 10, 2022

กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ปี พ.ศ. 2565

Watlum School กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ เพื่อเป็นแกนนำนักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ในโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครระยอง เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 10, 2022

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

Watlum School กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครระยอง ได้ให้ความรู้แนวปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตนเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 8, 2022

การแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565

Watlum School การแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 เข้ารับโอวาทและขวัญกำลังใจจาก ท่านนายกวิชิต ศรีชลา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022

การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

Watlum School การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่​ 20 – 22 กรกฎาคม 2565​ นางสาวธัญญ์กมน​ ปันนที​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียน​เทศ​บ​า​ลวัด​ลุ่ม​มหาชัย​ชุมพล​ พร้อมด้วยนางสาวณัฐสินี​ ภูริเศรษฐานนท์​ เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022

คนเก่งของเรา

Watlum School คนเก่งของเรา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชญุตม์ อู่ผลเจริญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีครูวิภาวี สุขใส ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022
ติดต่อเรา